Registrering og behandling af personlige oplysninger på picee

picee er underlagt dansk og europæisk lov. Når du besøger og bruger picee indsamles oplysninger om alle besøg på hjemmesiden picee picee indsamler oplysningerne i henhold til gældende dansk lovgivning. Formålet med indsamlingen af information sker dels for at sikre brugerens anvendelse af picee bedst muligt og dels for at optimere sitens indhold og services. Der indsamles information på to niveauer - via personligt indtastede brugeroplysninger og via cookies. Nedenfor kan du finde en nærmere beskrivelse af hvilken information der indsamles og hvordan informationen anvendes.

Hvad registreres

Når du besøger picee registrerer og indsamles information om besøget.

Informationen indsamles på følgende måder:
Personligt indtastede informationer
Cookies
Personlige oplysninger

Det er helt gratis at anvende picee
Der indsamles kun personlige oplysninger når man opretter en bruger.

Hvad sker der med informationerne?
Alle informationer opbevares af picee. Oplysningerne opbevares så længe det er muligt i hht. gældende lovgivning. Der udleveres ingen informationer og oplysninger om den enkelte bruger til trediepart. De generelle oplysninger bruges til at beskrive profilen af picees brugere overfor annoncører og til at yde en bedre service til brugere hos picee.

Cookies

Hvad er en cookie?
En cookie er en tekstfil som placeres i din internetbrowser. Filen indeholder ingen oplysninger af personlig art eller karakter. De informationer som kommer retur er helt anonyme. Alle der besøger picee modtager automatisk en eller flere cookies som placeres i den anvendte internetbrowser hvorefter besøget på picee og anvendelsen af siten kan registreres. Mange internetbrowsere giver mulighed for at slette, blokere eller advare om at en cookie er "på vej" hvorfor browseren beder om accept, før en cookie ”gemmes”. Alt efter hvilken browser der anvendes, findes der i browserens indstillinger og hjælpefunktioner, information om, hvordan browseren sættes optil at behandle cookies. De cookies der sendes og som browseren modtager, er cookies fra picee og fra vores annoncestyringssystem til brug for registreringen af trafikken via Gemius m.fl. Hvorfor bruger vi cookies? Formålet med cookien er registrere besøget og ud fra dette give oplysninger om typen af browser og styresystem, hvor lang tid besøget på web-siten har varet, hvilke sites og sektioner der er besøgt/læst, hvor mange artikler der bliver læst, om computerensom anvendes har besøgt os før etc.

Alle de indsamlede informationer fra brugeren af picee er anonyme. Informationerne samles med alle brugere af picee således at der kan dannes statistiker over brugen og anvendelsen af picee. Disse informationer og statistikker anvendes f.eks. til at sikre at en given annonce kun vises et bestemt antal gange overfor den enkelte bruger og endvidere som dokumentation overfor annoncører i relation til en kampagne og dokumentationen heraf. Statistikken indgår i det redaktionelle arbejde og på at optimere og videre udvikle picee i forhold til markedet, brugerne og den generelle udvikling på internettet.

Opbevaring af oplysninger

Alle oplysninger og informationer som er indsamlet af picee opbevares ifølge "Persondataloven" sikkert og fortroligt. (Se Persondataloven her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710?id=828 og Datatilsynet - kortudgave: http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven). Det er kun et begrænset udvalg af medarbejdere hos picee som har adgang til de registrerede data på brugerne af picee. Der bliver under ingen omstændigheder solgt eller videregivet personlige oplysninger og informationer til trediepart. De tilfælde hvor personlige oplysninger sendes til trediepart, sker det altid ved accept og samtykke. Ved brugen af internettet kan der være mange risici. Derfor kan picee ikke garantere 100% at der ikke er andre som uberettiget tiltvinger sig adgang til de beskyttende data ved opbevaring eller ved elektronisk overførsel af data. picee gør det bedste for at beskytte alle oplysninger og data bedst muligt. Derfor er de oplyste data også afgivet på eget ansvar og risiko.